Loading…
The following round

No players

The following year
#
Name
Autumn
Spring
Summer
Year
Wins
Losses
Scratches
Sets
1
Image 1
Václav Směták 100 %
113 113 3 0 0 9 :2
2
Image 1
Patrik Huňka 100 %
99 99 1 1 0 4 :3
3
Image 1
Eduard Zacha 100 %
94 94 4 0 0 12 :2
4
Image 1
Petr Bartoněk 100 %
85 85 3 1 0 10 :5
5
Image 1
Libor Mžik 99 %
81 81 0 1 0 1 :3
6
Image 1
Jan Jelínek 100 %
71 71 2 1 0 8 :4
7
Image 1
Štěpán Grygárek 100 %
69 69 0 0 0 0 :0
8
Image 1
Adam Petr 100 %
68 68 3 0 0 9 :2
9
Image 1
Zdenek Derych 100 %
66 66 1 2 0 4 :7
10
Image 1
Tomáš Brumar 100 %
66 66 0 2 0 0 :6
11
Image 1
Tomáš Kalamár 100 %
62 62 2 1 0 8 :3
12
Image 1
David Vaněk 100 %
53 53 1 3 3 3 :9
13
Image 1
Nikol Pastorková 100 %
50 50 2 0 0 6 :0
14
Image 1
Marta Ondrušáková 100 %
50 50 2 0 0 6 :0
15
Image 1
Lukáš Kožela 100 %
46 46 0 4 3 2 :12
16
Image 1
Martin Banovec 84 %
44 44 2 0 0 6 :0
17
Image 1
Magdaléna Němcová 100 %
41 41 2 0 0 6 :0
18
Image 1
Tomáš Albrecht 100 %
30 30 2 0 0 6 :0
19
Image 1
Jiří Kráčmar 100 %
30 30 2 0 0 6 :0
20
Image 1
Zdeněk Žlab 100 %
27 27 0 4 5 0 :12
21
Image 1
Antonín Poupera 100 %
24 24 0 4 5 0 :12
22
Image 1
Yesudass Arasappan 100 %
14 14 1 4 4 3 :12
23
Image 1
Ruslan Rjabyj 100 %
6 6 0 5 5 0 :15
Next season
#
Name
1. kolo (květen)
2. kolo (červen)
3. kolo (červenec)
4. kolo (srpen)
5. kolo (září)
Season
Wins
Losses
Scratches
Sets
1
Image 1
Václav Směták 100 %
0 113 0 0 0 113 3 0 0 9:2
2
Image 1
Patrik Huňka 100 %
0 99 0 0 0 99 1 1 0 4:3
3
Image 1
Eduard Zacha 100 %
0 94 0 0 0 94 4 0 0 12:2
4
Image 1
Petr Bartoněk 100 %
0 85 0 0 0 85 3 1 0 10:5
5
Image 1
Libor Mžik 99 %
0 81 0 0 0 81 0 1 0 1:3
6
Image 1
Jan Jelínek 100 %
0 71 0 0 0 71 2 1 0 8:4
7
Image 1
Štěpán Grygárek 100 %
0 69 0 0 0 69 0 0 0 0:0
8
Image 1
Adam Petr 100 %
0 68 0 0 0 68 3 0 0 9:2
9
Image 1
Zdenek Derych 100 %
0 66 0 0 0 66 1 2 0 4:7
10
Image 1
Tomáš Brumar 100 %
0 66 0 0 0 66 0 2 0 0:6
11
Image 1
Tomáš Kalamár 100 %
0 62 0 0 0 62 2 1 0 8:3
12
Image 1
David Vaněk 100 %
0 53 0 0 0 53 1 3 3 3:9
13
Image 1
Nikol Pastorková 100 %
0 50 0 0 0 50 2 0 0 6:0
14
Image 1
Marta Ondrušáková 100 %
0 50 0 0 0 50 2 0 0 6:0
15
Image 1
Lukáš Kožela 100 %
0 46 0 0 0 46 0 4 3 2:12
16
Image 1
Martin Banovec 84 %
0 44 0 0 0 44 2 0 0 6:0
17
Image 1
Magdaléna Němcová 100 %
0 41 0 0 0 41 2 0 0 6:0
18
Image 1
Tomáš Albrecht 100 %
0 30 0 0 0 30 2 0 0 6:0
19
Image 1
Jiří Kráčmar 100 %
0 30 0 0 0 30 2 0 0 6:0
20
Image 1
Zdeněk Žlab 100 %
0 27 0 0 0 27 0 4 5 0:12
21
Image 1
Antonín Poupera 100 %
0 24 0 0 0 24 0 4 5 0:12
22
Image 1
Yesudass Arasappan 100 %
0 14 0 0 0 14 1 4 4 3:12
23
Image 1
Ruslan Rjabyj 100 %
0 6 0 0 0 6 0 5 5 0:15

Payment methods

Platební metody

By using this website you agree to the use of cookies (see Terms of use). Cookies are necessary for the website's functioning. I understand