Loading…

Recurring payments terms

 1. Payments for sport services of VAŠE LIGA, z.s. can be paid via recurring payments. Recurring payments can be used for monthly league membership (hereinafter as "league membership") and for tournaments, camps and similar events entry fee (hereinafter as "event fee").
 2. Po provedení první platby podle pokynů uvedených na webovém rozhraní budete požádáni o autorizaci nastavení platby. Pro startovné za ligu bude poté fixní platba probíhat vždy 7 dní před začátkem nového kola bez nutnosti zadávání dalších údajů z Vaší strany.
 3. Při opakované platbě za účast na akcích bude příslušná částka stržena po Vašem vyžádání na stránce akce.
 4. Pro vyloučení případných pochybností Uživatel prohlašuje, že pokud si Uživatel zvolí placení prostřednictvím platební karty, souhlasí s tím, aby mu byla příslušná částka automaticky (tj. bez nutnosti zadávání dalších údajů ze strany Uživatele) opakovaně v daných intervalech strhávána z účtu, ke kterému se váže platební karta.
 5. Maximální částka opakované platby za startovné do ligy je 200 Kč (dle platného ceníku).
 6. Maximální částka opakované platby za účast na akci je 10 000 Kč (dle ceníku dané akce).
 7. Odhlášení může proběhnout na stránce "Můj přehled" nebo kontaktováním organizátora ligy.
 8. Částka bude strhávána maximálně 5 let nebo dokud se uživatel z ligy neodhlásí (viz bod 7).
 9. Opakované platby se ukončují i v případě, že Vám vyprší platnost platební či kreditní karty.
 10. V případě, že po ukončení opakovaných plateb budete mít zájem o jejich znovuobnovení, je nutné provést novou autorizaci.
 11. Ve věcech souvisejících s opakovanými platbami Vás budeme neprodleně kontaktovat prostřednictvím kontaktního e-mailu.
 12. S údaji vložené platební karty nakládá společnost GoPay podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).

Payment methods

Platební metody

By using this website you agree to the use of cookies (see Terms of use). Cookies are necessary for the website's functioning. I understand