Načítám…

Obchodní podmínky spolku VAŠE LIGA, z.s.

se sídlem Pískařská 2075/1, Praha 4, 143 00 identifikační číslo: 26581353 zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 19512 (dále jen „VAŠE LIGA“), které stanoví některá pravidla účasti na námi pořádaných aktivitách a úhrady členských příspěvků prostřednictvím on-line rozhraní na internetové adrese www.vaseliga.cz, a to v souladu se stanovami spolku a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

 1. Uživatelský účet

  1. Na základě Vaší členské přihlášky vyplněné na webové stránce www.vaseliga.cz (dále jen „web“) vám zašleme potvrzení registrace a vytvoření účtu (dále jen uživatelský účet"), abyste mohli být registrovaní na webu. Musíte být členem spolku. Pro nečleny není reigstrace možná.
  2. Do svého uživatelského účtu se dostanete prostřednictvím webu. Ze svého uživatelského účtu můžete provádět úhrady příslušných členských příspěvků a to v souladu s rozhodnutím členské schůze VAŠÍ LIGY, která stanoví jejich výši.
  3. Při registraci na webu jste povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu jste povinni při jakékoli jejich změně aktualizovat. Údaje, které o Vás budeme evidovat v uživatelském účtu, budou považovány za správné.
  4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mailem) a heslem.
  5. Uživatelský účet nejste oprávněn poskytnout k užívání třetím osobám.
  6. Uživatelský účet můžete kdykoli zrušit, přičemž toto bude považováno za písemné vystoupení ze spolku. Pokud si přejete členství zachovat, informujte nás o tomto alespoň emailem před zrušením uživatelského účtu.
  7. Berete na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Nedostupnost uživatelského účtu nemá vliv na členská práva vyplývající ze stanov.
 2. Služby zajišťované pro členy spolku

  1. Zajišťujeme pro Vás možnost účasti na různých sportovních akcích dle aktuální nabídky obsažené na webu, či jinak oznámené členům.
  2. Zajišťujeme pro Vás možnost účasti v kategorizovaných soutěžích jednotlivých sportů, zprostředkováváme kontakty na další členy dle vybraných kategorií a dále zabezpečujeme provoz rozhraní, v němž je možno sledovat a vyhodnocovat výsledky jednotlivých sportovních kategorií. Dále VAŠE LIGA pro své členy zajišťuje koordinaci a podporu shora uvedených aktivit, jakož i další činnosti, vyplývající ze stanov.
  3. Nezaručujeme a neodpovídáme za dostupnost, kapacitu ani ceny jednotlivých sportovišť. Jakkoli vyvíjíme úsilí k zajištění výhodnějších než standardních podmínek v některých partnerských sportovištích pro své členy, tak poskytnutí cenového zvýhodnění je nenárokové a závisí na rozhodnutí provozovatele příslušného sportoviště.
  4. Upozorňujeme, že NEJSME provozovatelem žádného sportoviště. S ohledem na tuto skutečnost neodpovídáme za újmu, která Vám může vzniknout při sportovních aktivitách provozovaných na sportovištích jiných provozovatelů. Protože jste rozumní a víte, že při sportu se může přihodit kde co, tak i pokud by Vám nárok na náhradu škody náležel, tímto se jej v zákonem povoleném rozsahu vzdáváte. Toto samozřejmě neplatí, pokud bychom Vám škodu způsobili úmyslně.
  5. Sportovní či jiné akce, které sami pořádáme, se vždy řídí samostatnými podmínkami, které jsou součástí přihlášky na konkrétní akci. Není-li v konkrétní přihlášce uvedeno jinak, nejsme nikdy v pozici pořadatele zájezdu či jiném obdobném postavení. Účast na akci si zajišťujete samostatně a VAŠE LIGA pouze koordinuje účast jednotlivých členů na příslušné akci. S ohledem na uvedené neodpovídáme za újmu, která Vám může na akcích, které pořádáme vzniknout. Protože jste rozumní a víte, že při sportu se může přihodit kde co, tak i pokud by Vám nárok na náhradu škody náležel, tímto se jej v zákonem povoleném rozsahu vzdáváte. Toto samozřejmě neplatí, pokud bychom Vám škodu způsobili úmyslně.
  6. Na účast na jakékoli akci, kterou pořádáme, NEMÁTE nárok, přičemž se ale zavazujeme Vaši žádost o účast na akci bezdůvodně neodmítnout (důvodem pro odmítnutí může být zejména nedostatečná kapacita, neuhrazení stanovených členských příspěvků nebo Vaše nevhodné chování na některé z našich předchozích akcí).
  7. Zajišťujeme pro Vás možnost úhrady členských příspěvků, jakož i přihlašování k jednotlivým sportovním aktivitám, které pořádáme přes online platformu dostupnou na webu.
  8. Upozorňujeme, že přihlašování k účasti v organizovaných sportovních soutěžích, jakož i účast na pořádaných akcích, je omezena pro členy VAŠÍ LIGY. Jde tedy o naplňpvání účelu spolku pro jeho členy, nikoli o prodej zboží či služeb veřejnosti (spotřebitelům).
  9. Jakýkoli Váš požadavek bude považován za přijatý až v případě, kdy bude taková žádost výslovně potvrzena emailem (email potvrzující přijetí požadavku není dostačující).
  10. Jakékoli náklady, které Vám vzniknou v souvislosti s účastí a členstvím ve VAŠÍ LIZE zejména náklady na úhradu konkrétních sportovišť, sportovních pomůcek a vybavení atd., nejsou-li výslovně pokryty konkrétním členským přispěvkem, si hradíte sami.
 3. Úhrada členských příspěvků

  1. Členské příspěvky můžete hradit následujícími způsoby:
   1. bezhotovostně převodem na účet VAŠÍ LIGY č. 2100034821/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s.
   2. bezhotovostně platební kartou na webu (platební brána).
  2. Výše členských příspěvků je stanovována členskou schůzí VAŠÍ LIGY a může se tak v čase měnit.
  3. Členské příspěvky můžete, nebude-li stanoveno jinak, hradit nastavením automatické měsíční platby kartou (platební brána) či stržením z elektronické peněžky.
  4. Neuhrazení členského příspěvku ani v náhradní lhůtě určené spolkem způsobí bez dalšího zánik vašeho členství ve VAŠÍ LIZE.
 4. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  1. Vytvořením uživatelského účtu souhlasíte s tím, abychom Vaší e-mailovou adresu použili pro zasílání obchodních sdělení našich obchodních partnerů. Vždy se pokoušíme Vás oslovovat pouze s nabídkami, které sami považujeme za zajímavé a Vaše data za shora uvedeným účelem nikomu dalšímu nedáváme. Nicméně pokud by se Vám zasílané nabídky nelíbily, můžete tento svůj souhlas kdykoli odvolat.
  2. Při provozu webu používáme cookies, aby Vaše práce s webem byla jednodušší. Tímto tedy udělujete souhlas s ukládáním tzv. cookies do svého počítače. Neovlivní-li to funkčnost uživatelského účtu a používání webu, tak i tento souhlas můžete kdykoli odvolat (více o cookies zde).
 5. Zpracování osobních údajů

  1. Při své činnosti provádíme zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti zde.

Platební metody

Platební metody