Načítám…

Zpracování osobních údajů

1.

Zapsaný spolek VAŠE LIGA, z.s., se sídlem Pískařská 2075/1, Praha 4, 143 00, IČ: 26581353, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 19512 (dále jen „Správce“) v souladu s platnou legislativou upravující ochranu osobních údajů fyzických osob, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, nebo též GDPR – dále jen „Nařízení“) zpracovává tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození (pro správné zařazení do kategorie)
 • Pohlaví (pro zařazení do správné kategorie)
 • Email (pro kontaktování organizátorem a spoluhráči)
 • Telefon (pro kontaktování organizátorem a spoluhráči)
 • Fotografie (pro rozpoznání spoluhráči při zápasech)
 • Město, kde chce hráč hrát ligu (pro správné zařazení do ligy)

2.

Osobní údaje uvedené v bodě 1 je nutné zpracovat za účelem organizace spolkové činností a sportovní činnosti členů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány přinejmenším do doby zániku členství fyzické osoby ve spolku.

3.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Webový servis Company s.r.o.
 • Facebook
 • Google
 • GoPay
 • Seznam
 • Běhej.com
 • Český atletický svaz

4.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo:

 • požadovat po nás jako správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz svých osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás jako správce, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5.

Ve věcech týkajících se zpracování osobních údajů se prosím obracejte na následující kontaktní osobu:

 • Jméno a příjmení: Tereza Navrátilová
 • Telefon: +420 774 515 740
 • E-mail: [email protected]

Platební metody

Platební metody