Načítám…

Pravidla štafetových závodů VAŠÍ LIGY

 1. Závody jsou otevřeny pro všechny věkové kategorie. Za závodníky mladší 15 let odpovídá vždy doprovod (starší 18 let).
 2. Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
 3. Běžci jsou povinni řídit se platnými předpisy a nařízeními pro provoz na komunikacích, po kterých vede trať závodu.
 4. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 5. Běží se za každého počasí, ale pořadatel si vyhrazuje právo závod zrušit. Například s ohledem na krajně nepříznivé povětrnostní podmínky (zejména tuhý mráz). Startovné je v takovém případě vráceno v plné výši.
 6. Závod probíhá na cyklostezce – je nutné dávat pozor na cyklisty, bruslaře a chodce.
 7. Měření času probíhá ruční metodou. Pro vyhodnocení závodu je určující čas naměřený pořadatelem.
 8. Časový limit pro zdolání celé trati (60 km) je stanoven na 8 hodin.
 9. Běžci musí mít startovní číslo připnuté viditelně na hrudi během celého závodu (nelze přes něj oblékat další vrstvy oblečení, připínat jej na záda apod.)
 10. Závodník, který si zkrátí trať, bude diskvalifikován a může mu být odepřena účast v dalších závodech.
 11. Fotografie účastníků závodů mohou být vystaveny na webu a sociálních sítích, případně použity pro potřeby VAŠÍ LIGY v tištěných materiálech.
 12. Kdo neběhá s námi, běhá proti nám!

Platební metody

Platební metody