Loading…
The following round
#
Name
Level
Matches
GRP
Round
Wins
Losses
Scratches
Sets
1
Jana Horská
Jana Horská 100 %
135 18 19 172 2 1 0 10:6
2
Image 1
Marcel Cmil 100 %
135 17 15 167 2 1 0 9:6
3
Jiří Mareš
Jiří Mareš 100 %
135 15 0 150 2 0 0 8:3
4
Jan Doležal
Jan Doležal 100 %
108 10 19 137 1 1 0 5:4
5
Image 1
Jiří Medlín 100 %
108 9 15 132 1 0 0 4:0
6
Ján Puškár
Ján Puškár 100 %
135 3 -15 123 0 3 0 3:12
7
Image 1
Daniela Hajzlerová 100 %
81 22 19 122 3 0 0 12:1
8
Robert Taussig
Robert Taussig 100 %
108 9 0 117 1 0 0 4:0
9
Vratislav Borsky
Vratislav Borsky 100 %
135 1 -19 117 0 1 0 1:4
10
Karel Tobolář
Karel Tobolář 100 %
81 14 15 110 2 0 0 8:0
11
Image 1
Jaroslav Hrouzek 99 %
54 36 19 109 4 0 0 16:0
12
Daniel Juřena
Daniel Juřena 100 %
108 8 -15 101 1 1 0 4:5
13
Image 1
Standa Tancibudek 100 %
81 14 0 95 2 1 0 9:7
14
Michal Suk
Michal Suk 100 %
108 0 -19 89 0 2 0 0:8
15
Tomáš Már
Tomáš Már 100 %
54 17 15 86 2 1 0 8:5
16
Matěj Vaclík
Matěj Vaclík 100 %
81 0 -15 66 0 3 3 3:12
17
Image 1
Vít Volhejn 92 %
27 17 19 63 2 1 0 9:6
18
Shobhit Chaudhry
Shobhit Chaudhry 94 %
54 6 0 60 1 1 0 4:7
19
Mojmír Belovič
Mojmír Belovič 100 %
81 -3 -19 59 0 3 4 0:12
20
Igor Zahradníček
Igor Zahradníček 100 %
27 9 15 51 1 0 0 4:0
21
Láďa Možný
Láďa Možný 100 %
54 4 -15 43 0 3 0 4:12
22
Martina Kadlecová
Martina Kadlecová 100 %
27 9 0 36 1 1 0 4:4
23
Tomáš Hůle
Tomáš Hůle 100 %
54 0 -19 35 0 2 0 0:8
24
Jiří Rada
Jiří Rada 100 %
27 8 -15 20 1 0 0 4:1
25
Martina Možná
Martina Možná 100 %
27 2 -19 10 0 3 0 2:12
The following year
#
Name
Autumn
Spring
Summer
Year
Wins
Losses
Scratches
Sets
1
Image 1
Jana Horská 100 %
172 172 2 1 0 10 :6
2
Image 1
Marcel Cmil 100 %
167 167 2 1 0 9 :6
3
Image 1
Jiří Mareš 100 %
150 150 2 0 0 8 :3
4
Image 1
Jan Doležal 100 %
137 137 1 1 0 5 :4
5
Image 1
Jiří Medlín 100 %
132 132 1 0 0 4 :0
6
Image 1
Ján Puškár 100 %
123 123 0 3 0 3 :12
7
Image 1
Daniela Hajzlerová 100 %
122 122 3 0 0 12 :1
8
Image 1
Robert Taussig 100 %
117 117 1 0 0 4 :0
9
Image 1
Vratislav Borsky 100 %
117 117 0 1 0 1 :4
10
Image 1
Karel Tobolář 100 %
110 110 2 0 0 8 :0
11
Image 1
Jaroslav Hrouzek 99 %
109 109 4 0 0 16 :0
12
Image 1
Daniel Juřena 100 %
101 101 1 1 0 4 :5
13
Image 1
Standa Tancibudek 100 %
95 95 2 1 0 9 :7
14
Image 1
Michal Suk 100 %
89 89 0 2 0 0 :8
15
Image 1
Tomáš Már 100 %
86 86 2 1 0 8 :5
16
Image 1
Matěj Vaclík 100 %
66 66 0 3 3 3 :12
17
Image 1
Vít Volhejn 92 %
63 63 2 1 0 9 :6
18
Image 1
Shobhit Chaudhry 94 %
60 60 1 1 0 4 :7
19
Image 1
Mojmír Belovič 100 %
59 59 0 3 4 0 :12
20
Image 1
Igor Zahradníček 100 %
51 51 1 0 0 4 :0
21
Image 1
Láďa Možný 100 %
43 43 0 3 0 4 :12
22
Image 1
Martina Kadlecová 100 %
36 36 1 1 0 4 :4
23
Image 1
Tomáš Hůle 100 %
35 35 0 2 0 0 :8
24
Image 1
Jiří Rada 100 %
20 20 1 0 0 4 :1
25
Image 1
Martina Možná 100 %
10 10 0 3 0 2 :12
Next season
#
Name
1. kolo (květen)
2. kolo (červen)
3. kolo (červenec)
4. kolo (srpen)
5. kolo (září)
Season
Wins
Losses
Scratches
Sets
1
Image 1
Jana Horská 100 %
0 172 0 0 0 172 2 1 0 10:6
2
Image 1
Marcel Cmil 100 %
0 167 0 0 0 167 2 1 0 9:6
3
Image 1
Jiří Mareš 100 %
0 150 0 0 0 150 2 0 0 8:3
4
Image 1
Jan Doležal 100 %
0 137 0 0 0 137 1 1 0 5:4
5
Image 1
Jiří Medlín 100 %
0 132 0 0 0 132 1 0 0 4:0
6
Image 1
Ján Puškár 100 %
0 123 0 0 0 123 0 3 0 3:12
7
Image 1
Daniela Hajzlerová 100 %
0 122 0 0 0 122 3 0 0 12:1
8
Image 1
Robert Taussig 100 %
0 117 0 0 0 117 1 0 0 4:0
9
Image 1
Vratislav Borsky 100 %
0 117 0 0 0 117 0 1 0 1:4
10
Image 1
Karel Tobolář 100 %
0 110 0 0 0 110 2 0 0 8:0
11
Image 1
Jaroslav Hrouzek 99 %
0 109 0 0 0 109 4 0 0 16:0
12
Image 1
Daniel Juřena 100 %
0 101 0 0 0 101 1 1 0 4:5
13
Image 1
Standa Tancibudek 100 %
0 95 0 0 0 95 2 1 0 9:7
14
Image 1
Michal Suk 100 %
0 89 0 0 0 89 0 2 0 0:8
15
Image 1
Tomáš Már 100 %
0 86 0 0 0 86 2 1 0 8:5
16
Image 1
Matěj Vaclík 100 %
0 66 0 0 0 66 0 3 3 3:12
17
Image 1
Vít Volhejn 92 %
0 63 0 0 0 63 2 1 0 9:6
18
Image 1
Shobhit Chaudhry 94 %
0 60 0 0 0 60 1 1 0 4:7
19
Image 1
Mojmír Belovič 100 %
0 59 0 0 0 59 0 3 4 0:12
20
Image 1
Igor Zahradníček 100 %
0 51 0 0 0 51 1 0 0 4:0
21
Image 1
Láďa Možný 100 %
0 43 0 0 0 43 0 3 0 4:12
22
Image 1
Martina Kadlecová 100 %
0 36 0 0 0 36 1 1 0 4:4
23
Image 1
Tomáš Hůle 100 %
0 35 0 0 0 35 0 2 0 0:8
24
Image 1
Jiří Rada 100 %
0 20 0 0 0 20 1 0 0 4:1
25
Image 1
Martina Možná 100 %
0 10 0 0 0 10 0 3 0 2:12

Payment methods

Platební metody

By using this website you agree to the use of cookies (see Terms of use). Cookies are necessary for the website's functioning. I understand