Loading…
Přechod na nový web - Jak to bude s rozřazením?

Přechod na nový web - Jak to bude s rozřazením?

26. July 2018

Jak se vypořádáme se změnou hracích systémů, kdy na novém webu pyramidu nahradí dráček? Na novém webu bude mnoho novinek, jednou z nich je nový žebříčkový hrací systém ligy. Jaké budou novinky a jak se s tím vypořádáme v srpnu při přechodu na nový web?

Jak to bylo doteď?

Na starém webu jsme všechny hráče rozřadili do tzv. pyramidy. První a druhá liga měly jen jednu skupinu (A), třetí až šestá liga už měly dvě paralelní a rovnocenné skupiny (A a B) a od sedmé ligy do nejnižší se hráči rozřadili do 4 paralelních skupin (A, B, C, D).

Na přelomu měsíce pak došlo k rozřazení na základě dosažených výsledků. Hráči z 1. a 2. míst postupovali o úroveň výš, hráči ze 3. místa zůstávali na stejné úrovni a hráči ze 4. a 5. míst sestupovali o úroveň níže

Výjimkou byly přechody mezi zúženími (mezi 2. a 3. a 6. a 7. ligou), kdy postupoval vždy jen vítěz skupiny

Jak to bude na novém webu?

Na nový web jsme si připravili nový hrací systém - systém žebříčkový. Novinka řeší neoblíbené šestičlenné skupiny, které téměř zaniknou, i nešťastníky, kteří nejsou schopni v 7. nebo 3. lize vyhrát skupinu a vždy končí na nepostupovém 2. místě. Šestičlenná skupina se objeví pouze v případě, kdy do ligy bude přihlášeno 11 hráčů nebo párů.

Postupovat a sestupovat budeme na základě dosažených bodů všech hráčů v celé lize. To znamená, že hráč, který v daném kole vyhraje ve skupině 7A všechny zápasy 3:0 postoupí výš než vítěz skupiny 7B, který vše vyhraje 3:2. Velkou naději na výrazný posun v žebříčku nahoru by měl i druhý ze skupiny 7A, který by jeden zápas prohrál 0:3, ale zbylé 3:0 vyhrál

Aby nedošlo k promíchání začátečníků s pokročilými, bude i v novém systému zachován princip bodů za skupinu, kdy hráči v nejvyšší lize dostanou na začátku kola nejvíce bonusových bodů a začátečníci v poslední lize nejméně.

Zároveň chceme zajistit častější obměnu soupeřů. Z toho důvodu bude mít i nové schéma paralelní skupiny a celkově bude připomínat dráčka. Přestože tušíme, že se brzy najdou i jiná jména, rádi bychom zůstali u tohoto roztomilého názvu.

Bodové rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi jsme se snažili propočítat tak, aby pohyby hráčů mezi skupinami probíhaly podobně jako na starém webu. Může se ale ukázat, že pohyby nahoru a dolů jsou příliš velké či malé a poté budeme muset bodové nastavení ještě upravit. To vše ale ukáže až ostrý provoz.

Jak to v srpnu skloubit dohromady?

Jak vidíte, oba dva hrací systémy jsou úplně odlišné a srpnové rozřazení tedy nebude jednoduché. V úvahu připadalo hned několik variant jak v srpnu rozřazovat, z nichž jsme si vybrali tu nejlepší pro hráče a nejsložitější pro organizátory.

Vyjdeme ze starých pravidel. Zachováme postupy a sestupy 2 hráčů nahoru, 2 dolů atd. A poté všechny účastníky daného městosportu rozhodíme do dráčka

Jak je zřejmé z obrázků výše, nebudeme moci zajistit, aby hráči z osmé ligy postoupili do sedmé. Velmi pravděpodobně zůstanou v osmé. Přestože postoupí. Je to dáno tím, že v pyramidovém systému se 90 hráčů vešlo do 8 úrovní, kdežto v dráčkovi stejných 90 hráčů vytvoří 9 úrovní. Předem se za to všem dotčeným omlouváme.

Jak jsem psal výše, vybrali jsme si variantu, která je nejsložitější pro organizátory, protože není naprogramována. Budeme tedy muset každého hráče přesouvat a zařazovat ručně podle pravidel starého webu, na což se už teď všichni sborově těšíme.

 Zároveň jde ale o variantu, která je nejpřijatelnější pro hráče - budete rozřazeni tak, jak jste zvyklí, nedojde ke zmatečným přeskokům o dvě až tři úrovně, jak by tomu bylo v případě okamžitého nasazení nového systému.

Jak se nám vše povede není dopředu vůbec jisté, doufáme ale, že chyb uděláme co nejméně a přechod na nový web bude bezproblémový

Předem vás všechny prosíme o shovívavost, pokud nám bude nové rozřazení trvat déle, nebo pokud i přes všechna možná opatření uděláme chybu

Za tým VAŠÍ LIGY
Jakub Hojer

Discuss the article

Please sign in to post your comments . Do not have an account on website? Sign up now!

Payment methods

Platební metody

By using this website you agree to the use of cookies (see Terms of use). Cookies are necessary for the website's functioning. I understand